Achizitionarea serviciilor de evaluare din punct de vedere tehnic si financiar a cererilor de finantare depuse în cadrul Axei prioritare 5/DMI 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

Proiectul a urmărit sa sprijine Autoritatea Nationala pentru Turism in calitate de Organism Intermediar pentru Turism, in implementarea cu succes a POR 2007 – 2013 in Romania, prin: evaluarea, din punct de vedere tehnic si economico-financiar, a cererilor de finantare si a documentatiei tehnice aferente propunerilor de proiecte depuse spre finantare in cadrul Axei prioritare 5 a POR 2007 – 2013; analize tehnice realizate de catre expert tehnic independent; furnizarea de Opinii tehnice  asupra contestatilor depuse de catre solicitantii de finantare cu privire la procesul de evaluare tehnica si economico-financiara; furnizarea de analize tehnice si economico-financiare asupra cererilor de finantare.

Autoritatea contactanta: Autoritatea Nationala pentru Turism (ANT)

Perioada implementare: 7 luni