Acord cadru încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru verificarea administrativă a cererilor de rambursare, de plată și de prefinanțare pentru POC 2014-2020

Prin prezentul proiect SMART Integration a avut oportunitatea de a furniza servicii specializate pentru profiluri de expertiză pentru care nu există personal calificat în cadrul Direcției Generale a Organismului Intermediar pentru Cercetare.

Drept urmare, prin intermediul acordului cadrul, SMART Integration a contribuit la accelerarea ritmului acțiunilor de verificare a Cererilor de rambursare /plată /prefinanțare, aspect care a condus la efectuarea mai rapidă a plăților către beneficiarii programului.

Acordul cadrul a vizat proiectele contractate pe Axa prioritară 1-Programul Operațional Competitivitate (POC), în următoarele domenii: construcții și instalații // financiar-contabilitate // achiziții publice // IT // legislația muncii // salarizare // drepturi de proprietate intelectuală // domeniul științific.

Prin domeniul științific în cadrul proiectului se face referire la Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, aprobată prin HG 929/2014, care prevede susținerea Specializării Inteligente. Prin POC au fost identificate și susținute următoarele discipline științifice:
→ Bioeconomie (agricultură, industrie alimentară, industrie farmaceutică, sectorul horticol, forestier,zootehnic, piscicol, biomasă, biocombustibili);
→ Tehnologia Informației și Comunicații, spațiu și securitate;
→ Energie, Mediu și schimbări climative;
→ Eco-nanotehnologii și materiale avansate;
→ Sănătate;
→ Cultură.

Acordul cadrul este încheiat cu 5 operatori economici și urmărește atingerea următoarele rezultate cuantificabile:
⦿ 400 de verificări ale cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare;
⦿ 389 de verificări la fața locului;
⦿ Un total de 789 de verificări ale Cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare*;
⦿ Un total de 7890 de rapoarte de expertiză întocmite*;
*Numărul cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare verificate este estimativ și va fi corelat cu numărul de proiecte finanțate.

Lista proiectelor care au fost aprobate spre finanțare este disponibilă pe site-ul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare.

Autoritate Contractantă
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare

Valoare totală a proiectului
Între 665.491,00 și 5.325.001,00 Lei (fără TVA)

Perioadă de desfășurare
Septembrie August 2017 – Decembrie 2019

Proiectul ”Sprijin pentru eficientizarea indeplinirii atributiilor OI Cercetare privind activitatea de evaluare a proiectelor primite in cadrul AP 1 POC si activitatea de verificare administrativa a cererilor de rambursare” este finanțat prin intermediul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa 2: Sprijin pentru coordonare, gestionarea și controlul Fondurilor Europene Structurale și de Investiții. De asemenea bugetul de stat contribuie cu 15% la finanțarea acestuia.