Acord-Cadru – Organizare de evenimente pentru Punctul Național de Contact pentru Romi

SMART Integration în parteneriat cu Publi Media Business a finalizat implementarea proiectului din cadrul Acordului-Cadrul pentru intitulat „Servicii de organizare evenimente privind gestionarea instrumentelor Structurale și a Fondurilor ESI alocate României în perioada de programare 2014-2020” – Lot 3.

În cadrul acestui proiect am avut oportunitatea de a organiza conferințe, ateliere de lucru, reuniuni anuale sau întâlniri.

Beneficiatul final a fost Punctul Național de Contact pentru Romi (PNRC).
PNRC este înființat de către Ministerul Fondurilor Europene cu scopul dezvoltării politicilor publice din domeniul educației, sănătății, locuirii și ocupării pe piața muncii a cetățenilor aparținând comunității rome. Acesta are un rol esențial în:
→ Reprezentarea comunității roma la nivel national și international;
→ Facilitarea și consolidarea de parteneriate;
→ Creare de mecanisme pentru monitorizarea raporturilor dintre comunităților de romi;
→ Dezvoltarea de analize și ghiduri necesare unei monitorizări active a aspectelor sociale ale comunităților de romi din România și problematicii de incluziune socială a acestora;
→ Promovarea respectării principiilor de egalitate în drepturi, a nediscriminării și a respectării drepturilor fundamentale aparținând cetățenilor romi.

Autoritate contractantă
Ministerul Fondurilor Europene

Valoare estimată (fără TVA)
Între 3.900 lei și 379.730 lei/contract subsecvent;
Minim 88, maxim 119 contracte subsecvente.

Perioadă de desfășurare
36 de luni

Acest proiect este finanțat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.