Analiză a proceselor şi procedurilor interne CNSC

Proiectul „Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică“, cod SMIS 48792 a fost finanțat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, operaţiunea „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale”.

Una dintre activitatile acestui proiect, implementată de SMART Integration și Societatea de Avocaţi RAŢIU & RAŢIU, s-a referit la Efectuarea unei analize a proceselor şi procedurilor interne, curente (gen, audit extern de performanţă), în vederea reflectării nivelului organizatoric şi al performanţei instituţionale generale a CNSC, respectiv a capacităţii proprii de realizare a misiunii şi a obiectivelor proprii.

Obiectivul specific al acestei activitati a reprezentat realizarea unei analize a proceselor şi procedurilor interne, curente (gen, audit extern de performanţă), în vederea reflectării nivelului organizatoric şi al performanţei instituţionale generale a CNSC, respectiv a capacităţii proprii de realizare a misiunii şi a obiectivelor proprii. Se urmăreşte ca această evaluare să contribuie, prin analizarea obiectivă, transparentă şi profundă a realităţii faţă de activitatea desfăşurată în cadrul CNSC, cât şi prin eventualele recomandări formulate faţă de aceste constatări, la îmbunătăţirea managementului general al Beneficiarului.

Rezultatele implementării proiectului:

Autoritatea contractanta: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Perioada implementare: aprilie – august 2015