Campanie de informare și conștientizare a publicului pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Harghita„

Acest proiect este finanțat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric.

SMART Integration a sprijinit Consiliul Județean Harghita în implementarea cu succes a proiectului și în gestionarea Contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management. Pe lângă această activitate a elaborat planul de comunicare și a implementat campania media de conștientizare a publicului cu privire la gestionarea integrată a deșeurilor în județul Harghita.

Rezultate
⦿ Elaborare strategie de promovare a proiectului;
⦿ Realizarea concept, plan de media și implementare campanie de promovare;
⦿ Creșterea gradului de informare a publicului cu 50% față de indicatorul initial;
⦿ Micșorarea prezenței impurității cu 50% în recipienții pentru hârtie/carton, plastic, metal, sticlă;
⦿ Micșorarea prezenței impurităților cu 30% în recipienții pentru colectarea deșeurilor biodegradabile;

Context proiect
De la aderarea la Uniunea Europeană din 1 ianuarie 2017, România trebuie să respecte noile standard de mediu. Legat de infrastructura pentru managementul deșeurilor, aceste provocări includ ținte specifice pentru recuperarea și reciclarea deșeurilor și cerințe sporite de depozitare a deșeurilor. Ca un punct de plecare pentru îndeplinirea acestor ținte, Strategia Națională de Management a Deșeurilor (SNMD) și Planul Național de Management a Deșeurilor (PNMD) au fost aprobate în 2004, iar Planurile Regionale de Management a Deșeurilor au fost aprobate de minister în 2006.

Obiectiv general proiect
Înființarea unui sistem integrat de management a deșeurilor în Județul Harghita. Acest proiect va contribui semnificativ la obiectivele Programului Operațional Sectorial (POS) pentru Mediu și la angajamentele de management a deșeurilor descrise în Tratatul de Aderare. În plus, acesta este un proiect prioritar în Planul Regional de Gestiune a Deșeurilor și va avea un impact semnificativ asupra mediului și a sănătății umane.

Beneficii proiect
⦿ Colectarea selective a deșeurilor reciclabile în mediul urban și rural;
⦿ Colectarea separată a deșeurilor menajere biodegradabile de la 85% din locuitorii din mediul urban;
⦿ Creșterea semnificativă a numărului gospodăriilor din mediul rural care produc compost;
⦿ Construirea a 8 centre de colectare separate a deșeurilor reciclabile și a fluxurilor, pe raza Județului Harghita;
⦿ Construirea a 2 stații de transfer, la Miercurea Ciuc și la Corund;
⦿ Construirea unei stații de sortare și a undei stații de compostare la Remetea;
⦿ Construirea unui depozit zonal la Remetea;
⦿ Închiderea depozitelor de deșeuri neconforme;
⦿ Achiziția de mașini pentru colectarea, transportul deșeurilor reciclabile și pentru aisugrarea traferuli la stațiile aferente.

Autoritate contractantă
Consiliul Judetean Harghita

Valoare proiect (fără TVA)
Aproximativ 164 milioane de lei

Perioadă implementare:
Noiembrie 2014 – Noiembrie 2015

Presă
Un sistem integrat de managementul deşeurilor va fi realizat în Harghita. Investiţia – 164 milioane de lei
Centrul de management integrat al deșeurilor în județul Harghita
Caravană de promovare a proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor

Galerie foto