Consultanță pentru eficientizarea îndeplinirii atribuțiilor Organismului Intermediar pentru Cercetare privind activitatea de verificare adminstrativă a Cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate în cadrul Axei prioritară 2 a POS CCE

Proiectul „Consultanță pentru eficientizarea îndeplinirii atribuțiilor Organismului Intermediar pentru Cercetare privind activitatea de verificare adminstrativă a Cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate în cadrul Axei prioritară 2 a POS CCE” a fost finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 5 – Asistență Tehnică.

Obiectivul general al proiectului a fost de de sprijini managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul Axei prioritare 2 a POS CCE în scopul desfăşurării în bune condiţii a implementării proiectelor.

Activități implementate în cadrul proiectului:

Autoritatea contractantă: Ministerul Educatiei Nationale (Organism Intermediar pentru Axa Prioritara 2)

Perioadă implementare: mai 2014 – aprilie 2016