Evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud-Est

SMART Integration în parteneriat cu Think Development & Consultancy a sprijinit Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin furnizarea de expertiză specializată pentru evaluarea din punct de vedere tehnic și financiar a proiectelor depuse în cadrul Axelor Prioritare ale POR 2014-2020 prin evaluare următoarelor:

⦿ Gradul în care proiectele răspund la atingerea priorităților de investiții și la realizarea obiectivelor specifice Programului Operațional Regional;
⦿ Calitatea, maturitate și sustenabilitatea acestora;
⦿ Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă;
⦿ Egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea;
⦿ Complementaritatea cu alte investiții, capacitatea financiară și operațională a solicitantului, concordanța cu documentele strategice relevante și concetrarea strategică a investițiilor.

Context proiect
Începând cu 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Statutul de țară membră include atât drepturi cât și obligații care derivă din Tratatele Uniunii Europene și din legislația comunitară adoptată de la crearea Comunităților. În acest context România și-a asumat, asemeni tuturor statelor membre, respectarea prevederilor aferente acquis-ului comunitar.
Printre programele cu finanțare europeană identificate se numără și Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, sutructurat pe 12 axe prioritare. Mai multe informații despre program sunt disponibile aici.

Obiectiv general proiect
Sprijinirea instituțiilor centrale și regionale implicate în managementul și implementarea Programului Operațional Regional, prin finanțarea unor proiecte mature care răspund obiectivelor programului.

Autoritate contractantă
Agenția pentru Dezvoltarea Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Perioada de desfășurare
48 de luni de la data atribuirii contractului

Valoare acord cadru
2.746.050,00 lei (fără TVA)

Proiectul ”Acord-cadru de servicii de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 12, Asistență Tehnică.