Ministerul Fondurilor Europene – Vizite de verificare la fața locului

Proiectul „Consolidarea capacității DG PCU și OI/OIR POS DRU pentru realizarea vizitelor de verificare la faţa locului (vizite la faţa locului, monitorizare, ex-post) privind operațiunile finanțate în cadrul POSDRU în cadrul axelor prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013” a fost derulat în cadrul „Acordului-cadru asistență tehnică pentru DG PCU/OI POSDRU în vederea realizării verificărilor la faţa locului privind operațiunile finanțate în cadrul POSDRU şi a verificărilor administrative ale cererilor de rambursare/ de plată”.

Obiectivul general al Lotului 1 – „Consolidarea capacității DG PCU și OI/OIR POS DRU pentru realizarea vizitelor de verificare la faţa locului (vizite la faţa locului, monitorizare, ex-post) privind operațiunile finanțate în cadrul POSDRU în cadrul axelor prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013” – a fost  consolidarea capacității DG PCU și OI/OIR POS DRU pentru realizarea vizitelor de verificare la faţa locului (vizite la faţa locului, monitorizare, ex-post) privind operațiunile finanțate în cadrul POSDRU în cadrul axelor prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013.

Rezultate ce urmează a fi atinse:

Autoritatea contractantă: Ministerul Fondurilor Europene

Perioadă implementare: noiembrie-decembrie 2015