Observator Teritorial – Sistem Informatic Integrat

Proiectul „Observator Teritorial – sistem informaţional integrat în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială”, Cod SMIS 32562, a fost finanţat prin “Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative” „Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, Operaţiunea – Folosirea mecanismelor electronice, de exemplu, portaluri internet şi baze de date.

Obiectivul general al proiectului a fost crearea unui instrument de fundamentare tehnică a deciziilor privind dezvoltarea teritoriului naţional pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor specifice furnizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) către administraţia publică locală în vederea reducerii duratei de livrare a serviciilor publice în domeniile de competenţă ale MDRAP.

În vederea îndeplinirii obiectivului general, prin proiect s-a realizat şi implementat la nivel naţional Observatorul Teritorial – sistem informaţional integrat pentru sprijinirea dezvoltării teritoriale. Observatorul Teritorial este o aplicaţie informatică în care sunt înregistrate informaţii şi date statistice necesare pentru a caracteriza un teritoriu (la nivel de regiuni, de judeţe, de municipii, oraşe şi comune), astfel structurate încât să evidenţieze dinamica şi disparităţile teritoriale din România. Acest dispozitiv reunește informaţii şi reprezentări cartografice care permit urmărirea evoluţiei în timp şi în spaţiu a unor indicatori specifici domeniilor de activitate ale MDRAP. Informaţiile prezentate în cadrul observatorului sunt actualizate periodic, agregate şi prezentate în formă sintetică în hărţi, tabele, şi indicatori statistici.

Rezultate obținute în urma implementării proiectului:

– geoportal cu informaţii actualizate permanent;

– bază de date care cuprinde indicatori statistici la nivel național, regional, județean, local;

– instrumente de analiză a datelor teritoriale și de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României.

Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Perioada implementare: 6 luni (aprilie – octombrie 2015)

Galerie foto