Organizarea primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Competitivitate din anul 2016

Pe 26 mai 2016 Smart Integration și Publi Media Business au organizat prima reuniune din anul 2016 a Comitetului de Monitorizare pentu Programul Operațional Competitivitate.

În cadrul programului Ministerul Fondurilor Europene are reponsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambrusabile alocate României.

Comitetul de Monitorizare (CM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POC. CM POC se reuneşte cel puţin de două ori pe an şi este alcătuit din reprezentanţi ai:
Δ Instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale (inclusiv demnitari de rang înalt – miniştri, secretari de stat);
Δ Partenerilor socio-economici (sindicate, patronate, asociaţii de profil);
Δ Societăţii civile;
Δ Comisiei Europene;
Δ Instituţiilor financiare europene;
Δ Fondul European de Investiţii;
Δ Banca Europeană de Investiţii.
CM POC va funcţiona pe toată perioada de implementare a programului operational, respective 2014-2020.

Autoritate contractantă
Ministerul Fondurilor Europene

Valoare proiect
38.880 Lei (fără TVA)

Proiectul „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în coordonarea FESI și gestionarea POC, POIM și POAT 2014-2020 prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice” – LOT 3 – Sprijinirea activității Direcției Generale Programe Competitivitate (DGPC) pentru organizarea primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Competitivitate din anul 2016, în data de 26 mai 2016, în București a fost finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică.