Organizarea reuniunilor Grupurilor de Lucru LEADER (GLL) în cadrul planului de acțiune al Rețelei de Dezvoltare Rurală 2014-2020

În cadrul acestui proiect SMART Integration a desfășurat acțiuni de organizare a reuniunilor aferente Grupurilor de Lucru LEADER în cadrul planului de acțiune al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Rezultate
Organizarea a minimum 12 evenimente, maximum 24 de evenimente la care vor participa un număr de minimum 1380, maximum 2760 de persoane.

Context proiect
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) are rolul de a crește nivelul de implicare a actorilor relevanți în implementarea dezvoltării rurale, îmbunătățirea calității implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), informarea publicului larg și a potențialilor beneficiari cu privire la politica de dezvoltare rurală și la oportunitățile de finanțare, stimularea inovării în agricultură, sectorul agroalimentar, silvicultură și zonele rurale.
Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punînd bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

Obiectivul general al proiectului este acela de a sprijini RNDR în realizarea obiectivelor și sarcinilor strategice comune prevăzute la Art.54 din Regulamentul(CE) nr.1305/2013 și în cadrul PNDR 2014-2020 Cap. 17.

Autoritate contractantă
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Perioada de desfășurare
27 de luni de la data atribuirii contractului

Valoarea generală a proiectului
Între 1.400.000.00 lei și 2.771.395,49 lei (fără TVA)

Acest proiect este finanțat din fonduri FEADR (fonduri comunitare) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, măsura de Asistență Tehnică.