Organizarea unei Conferințe Naționale și a opt Conferințe Regionale pentru Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Smart Integration a derulat proiectul Servicii de organizare a Conferinței Naționale și a Conferințelor Regionale pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), în cadrul Strategiei de Informare și Publicitate 2014-2020.

Obiectiv general
Implementarea Strategiei de Informare și Publicitate (SIP) pentru a realiza obiectivele prevăzute de Art.66 din Regulamentul (CE) nr.21305/2013 și asumate de AM PNDR în cadrul PNDR 2014-2020 Cap. 15.3.

Obiectiv specific
Organizarea unei Conferințe Naționale PNDR la care să participe un număr de 500 de persoane și a 8 Conferințe Regionale PNDR la care să participe un număr de total de 2400 de persoane.

Grup țintă
→ Beneficiari direcți și indirecți ai PNDR 2014-2020;
→ Grupurile de Acțiune Locală;
→ Factori de decizie la nivel local, regional și național;
→ Consultanți;
→ Institute agricole, entități de cercetare;
→ Studenți;
→ Publicul larg.

Autoritate Contractantă
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM PNDR)

Valoarea estimată (fără TVA)
1 527 449,71 Lei

Perioada de desfășurare
Martie 2018 – Februarie 2019