PRO Vest- Învață să fii PROfesionist

Smart Integration SRL, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului “PRO Vest – Învață să fii PROfesionist” – SMIS 118399, desfășurat în regiunea VEST, în baza contractului de finanțare POCU/227/3/8/118399 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți și a vizat formarea profesională prin cursuri dedicate managerilor și persoanelor care activează în resurse umane.

Obiectivul proiectului a fost de a promova metode și practici de management organizațional, antreprenoriat și management al resurselor umane cu scopul îmbunătățirii abilităților profesionale ale angajaților și antreprenorilor care activează în sectoarele economice cu potențial competitiv, așa cum sunt ele enunțate în Strategia Națională pentru Competitivitate. În cadrul proiectului au fost formate profesional aproximativ 500 de persoane, fiind organizate cursuri de formare certificate de Autoritatea Nationala pentru Calificări (ANC) pentru manageri la toate nivelurile și angajați din departamentele de Resurse Umane, cursuri specializate de management și workshop-uri.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni, de la 22.05.2018 până la 21.05.2019.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.007.297,17 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă de 2.839.790,72 lei, împărțită astfel FEDR 2,413,822.15 lei si Buget de Stat 425,968.57 lei.

Rezultatele atinse în perioada de implementare
1. un set de materiale informative realizat; campanii de conștientizare realizate: online, presa scrisă, radio;
4 evenimente județene organizate (1 eveniment/județ); 1 Rețea de Sprijin Local (RSL) creată;
2. aproximativ 200 persoane selectate în grupul țintă – angajați care asigură managementul strategic al întreprinderilor; aproximativ 200 persoane selectate în grupul țintă – antreprenori; 1 analiză a mediului antreprenorial;
3. aproximativ 400 manageri/antreprenori (200 manageri, 200 antreprenori) participanți la programele de formare; 1 program de cursuri de formare în “Competențe antreprenoriale” organizat; 1 program de cursuri de formare de “Manager de inovare” organizat; 1 program de cursuri de formare de “Antreprenorî n economie socială” organizat; 1 program de cursuri PMI organizat; 1 program de cursuri “mini MBA” organizat;
2 workshopuri regionale organizate; 1 conferință regională;
4. aproximativ 80 persoane selectate în grupul țintă, angajați din departamentele de resurse umane; 5. paroximativ 80 angajați din departamentele de resurse umane participanți la programele de formare; 1 program de cursuri de formare de “Manager resurse umane” organizat; 1 program de cursuri de formare de “Inspector resurse umane” organizat; 2 workshopuri regionale organizate; 6. 14 intreprinderi, din care 10 IMM-uri sprijinite pentru elaborarea/revizuirea/adaptarea de planificări strategice pe termen lung; min. 14 planificaăi strategice pe termen lung 7. management de proiect realizat; 8. cheltuieli indirecte decontate (15% din costurile directe cu personalul).

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020