Servicii de consultanță în domeniul inovării – servicii de consultanță managerială pentru proiectul „Platformă de bio-monitorizare a parametrilor vitali în operarea infrastructurilor critice”

Proiectul „Platforma de bio-monitorizare a parametrilor vitali in operarea infrastructurilor critice”a fost derulat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitati Economice, Axa Prioritara 1: UN SISTEM INOVATIV SI ECO-EFICIENT DE PRODUCTIE, Domeniul de interventie D.1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, Operatiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international” .

Obiectul acestei achizitii l-a reprezentat serviciile de consultanta manageriala in vederea integrarii eficiente in managementul societatii a activitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare.

Autoritatea contractanta: S.C. ASESOFT TECHNOLOGIES S.R.L.

Perioada implementare: 2 luni (Decembrie 2014-Februarie 2015)

Rezultate: