Servicii de contractare de experti în domeniul contractarii proiectelor POCU aprobate la finantare

SMART Integration SRL a implementat proiectul Servicii de contractare de experti în domeniul contractarii proiectelor POCU aprobate la finantare.

Obiectiv general

Obiectivul general constă în sprijinul  acordat AM POCU în etapa de contractare a proiectelor POCU în scopul eficientizării activităților AM POCU, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale Procedurilor Operaționale ale AM POCU,  aplicabile.

Obiectivul specific constă în asigurarea, în baza contractului de achiziție publica, a unui proces de contractare corespunzător, eficient și calificat prin contractarea unor experți externi, care sub coordonarea DGPECP (Beneficiarul serviciilor) vor fi implicați în procesul de pregătire a dosarelor de contractare a proiectelor POCU aprobate la finanțare, aferente axelor prioritare POCU.

Rezultate:

Autoritate Contractantă:

Ministerul Fondurilor Europene

Valoarea estimată (fără TVA):

980.000 lei

Perioada de desfășurare:

06.11.2019 – 06.11.2021