Suport pentru promovarea și diseminarea proiectului ”Către un mediu acvatic”

Proiectul “Către un mediu acvatic” (TPAE) a fost finanțat din Granturile SEE 2009-2014, Aria de Program RO04 – Reducerea Substanțelor Periculoase. Proiectul reprezintă un parteneriat între Administrația Natională „Apele Române”, în calitate de Promotor de Proiect și Agenția Norvegiană de Mediu, în calitate de Partener de Proiect.

În cadrul proiectului SMART Integration a realizat campaniile de promovare și a organizat atelierul de final de proiect.
Rezultate
⦿ Realizarea unui concept creativ și unitar și propunerea unui plan de comunicare pentru două campanii media. Acestea au avut rolul de a promova proiectul și rezultatele intermediare și finale înregistrate.
⦿ Implementarea a două campanii media:
I. Campanie media pe perioada de desfășurare a proiectului
II. Campanie media la finalul perioadei de desfășurare a proiectului
⦿ Organizarea workshop-ului de închidere a proiectului și asigurarea serviciilor și materialelor necesare desfăşurării acestuia.

Context proiect
La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei pentru Granturile SEE 2009 – 2014.
Prin aplicarea acestui acord, România beneficiază de asistenţă financiară acordată de ţările din cadrul Spațiului Economic European pentru promovarea creşterii economice şi asigurarea unei dezvoltări sustenabile prin intermediul Granturilor SEE (EEA Grants).
În urma negocierilor dintre România şi Statele Donatoare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost desemnat ca Operator de Program pentru Programul RO04-Reducerea Substanţelor Periculoase.

Obiectiv principal
Creșterea cunoașterii și constientizării în domeniul politicii apei prin extinderea activității curente de monitoring pe baza noilor cerințe europene.

Beneficii proiect
⦿ Consolidarea relațiilor bilaterale dintre Romania si Norvegia, permitand expertilor din ambele țări să se cunoască, să-și împărtășească experiența în domeniu, să stabilească relații de lucru, punand în acelasi timp bazele unor noi oportunități de colaborare;
⦿ Extinderea rețelei actuale de monitoring a resursei de apă de suprafață și subterană pe baza noilor cerințe europene din domeniul apei (Directiva 2013/39/CE);
⦿ Extinderea metodelor de analiză implementate în cadrul Laboratorului Național al A.N. „Apele Române” pentru substanțele avute în vedere in cadrul laboratoarelor regionale de calitate a apei;
⦿ Diseminarea expertizei acumulate de către experții Laboratorului Național al A. N. „Apele Române” către ceilalți specialiști romani din cadrul rețelei naționale de laboratoare de calitate a apei și tuturor factorilor interesați;
⦿ Stabilirea programelor de masuri optime ce vor fi incluse in al doilea RBMP (2015-2021) în vederea atingerii obiectivelor Directivei Cadru Apă.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponbile pe platforma online TPAE.

Autoritatea contractantă
Administrația Națională Apele Române

Valoarea totală a proiectului
2.341.039 EURO

Perioada de desfășurare
Octombrie 2014 – Martie 2017

Galerie foto