Studii de fezabilitate pentru Midia Marine Terminal

SMART Integration  a realizat activitatea de documentate și întocmire a patru studii de fezabilitate pentru Midia Marine Terminal.

Obiective și detalii tehnice
Studiu fezabilitate 1
⦿ Un nou SPM (Single Point Mooring – Terminal Offshore) Multiproduct (gasoil, benzină și SRGO) conectat la o nouă stație stocare și la rampa de cale ferată de mare capacitate;
⦿ Noua stație de stocare cu o capacitate de stocare de 190kt;
⦿ Calea ferată de mare capacitate cu 6 linii pentru: încărcare țiței; încărcare/descărcare de produce albe (gasoil & benzină); descărcare hexan și nafta;
⦿ Va fi conectată la: stația nouă de depozitare, la parcul stocare a țițeiului, la Octogon și la Dana 4;
⦿ O nouă rețea de conducte va conecta parcul de rezervoare de țiței și rampa de cale ferată de mare capacitate cu Octogonul și Dana 4.

Studiu fezabilitate 2
⦿ O platformă logistică multimodală pentru Danele 1-4 pentru transport mărfuri generale, transport pe linia ferată, transport containerizat, LNG, vrac solid și lichid.

Studiu fezabilitate 3
⦿ Optimizarea liniilor de încărcare precum și stocare în IPPA – lanivelul 4 (și ultimul) pentru acest terminal.

Studiu fezabilitate 4
⦿ Modernizarea rampeor CF de încărcare HEXAN pentru a putea opera și combustibili.