Acord-cadru – Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional – LOT 1 – Organizare grupuri de Lucru Tematice CS 2

SMART Integration SRL înpreună cu PUBLI MEDIA BUSINESS SRL anunță începerea implementării proiectului Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional – LOT 1 – Organizare grupuri de Lucru Tematice – Contract subsecvent nr. 2.

Obiectiv general

LOT 1 intitulat Organizare Grupuri de Lucru Tematice are ca obiectiv principal organizarea de evenimente tematice care permit dezbateri pe teme stabilite conform CNC RNDR 2020. Obiectivul principal al organizării evenimentelor tematice de tip GLT este acela de a aasigura diseminarea informațiilor tehnice și identificarea soluțiilor concrete pentru remedierea unor disfuncționalități sau îmnunătățirea unor normative.

Acțiunile tematice vor fi organizate la nivel național, în funcție de tema abordată în cadrul evenimentului.

Grup țintă

Autoritate Contractantă
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor RuraleMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)

Valoarea estimată (fără TVA) 
399.504,00 lei

Perioada de desfășurare
02.09.2022 – 02.09.2023

Galerie foto