Organisme Intermediare POS DRU

Organismul Intermediar Regional Nord-Est

Adresă: Bulevardul Republicii nr. 12, Piatra Neamţ, cod poştal 610005, Jud. Neamţ
Tel: (+40 233) 231 950, 0233/23.19.56, 0233/23.19.57
Fax: (+40 233) 231 950, 0233/23.19.56, 0233/23.19.57
E-mail: office@fsenordest.ro
Website: www.fsenordest.ro
Persoană de contact: Ioana Andoreanu
Organismul Intermediar Regional Sud-Est

Adresă: Piața Independenței nr. 1, etajele 3 și 5, Brăila, Jud. Brăila
Tel: (+40 239) 613 301, (+40 239) 610 749
Fax: (+40 239) 613 301
E-mail: office@fsesudest.ro
Website: www.fsesudest.ro
Persoană de contact: Gabriel Nicolae Ciubuc

 
Organismul Intermediar Regional Sud Muntenia

Adresă: Str. Portului nr. 2A, Călăraşi, Jud. Călăraşi
Tel: (+40 242) 314 048, (+40 242) 314 042
Fax: (+40 242) 314 431
E-mail: oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
Website: www.fsesudmuntenia.ro
Persoană de contact: Mihaela Olteanu, Cristina Şerban

 
Organismul Intermediar Regional Sud-Vest Oltenia

Adresă: Str. Traian Demetrescu nr. 14, Craiova, Jud. Dolj
Tel: (+40 351) 442 203
Fax: (+40 351) 442 202
E-mail: office@oirsvfse.ro
Website: http://www.oirsvfse.ro
Persoană de contact: Stănescu Daniela

 
Organismul Intermediar Regional Vest

Adresă: Str. M. Kogălniceanu nr.1, Timişoara, cod poştal 300125, Jud. Timiş
Tel: (+40 256) 293 686
Fax: (+40 356) 080 248
E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro
Website: http://www.oirposdru-vest.ro/
Persoană de contact: Adriana Hruban

 
Organismul Intermediar Regional Nord-Vest

Adresă: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, etaj II, Cluj Napoca, Jud. Cluj
Tel: (+40 264) 402594, (+40 264) 403 054, (+40 264) 402 592, (+40 264) 530 191, (+40 264) 402 593
Fax: (+40 264) 402 591, (+40 264) 530 191, (+40 264) 402 592
E-mail: office@runv.ro
Website: www.runv.ro
Persoană de contact: Cristian Curta

 
Organismul Intermediar Regional Centru

Adresă: Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, Alba Iulia, cod poştal 510096, Jud. Alba Iulia
Tel: (+40 0358) 401 656
Fax: (+40 0358) 401 655
E-mail: posdru@oirposdrucentru.ro
Website: www.oirposdrucentru.ro
Persoană de contact: Mariana Iancu

 
Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov

Adresă: B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 7, sector 2, Bucureşti
Tel: (+40 21) 319 12 80; (+40 21) 319 12 81
Fax: (+40 021) 313 42 43
E-mail: office@oiposdrubi.ro
Website: www.oiposdrubi.ro
Persoană de contact: Liliana Scelcunov

 
Organism Intermediar Ministerul Educaţiei Naţionale

Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 39, Sector 1, Bucureşti
Tel: (+40 258) 811 004
Fax: (+40 258) 811 004
E-mail: oiposdru@oiposdru.edu.ro
Website: www.posdru.edu.ro
Persoană de contact: Diana Vintilă

 
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Adresă: Str. Spiru Haret, Nr. 10-12, Sector 1, Bucureşti,
Tel: (+40 21) 311 11 62; (+40 21) 312 11 61
Fax: (+40 021) 312 54 98
E-mail: cndiptoiposdru@tvet. ro
Website: www.tvet.ro
Persoană de contact: Maria Bondoc

 
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă

Adresă: Str. Avalanşei nr. 20-22, Sector 4, Bucureşti
Tel: (+40 21) 311 07 36
Fax: (+40 37) 810 77 66
E-mail: oiposdru@anofm.ro
Website: www.fse.anofm.ro
Persoană de contact: Daniela Stan