Elaborare Ghidul specilizărilor expertizei tehnice judiciare pentru Ministerul Justiției

SMART Integration în parteneriat cu ARCHIDATA și CIVITTA STRATEGY & CONSULTING  anunță demararea serviciilor de consultanță și expertiză pentru elaborarea Ghidului specializărilor expertizei tehnice judiciare pentru Ministerul Justiției.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă eficientizarea justiției ca serviciu public și îmbunătățirea calității actului de justiție prin elaborarea și implementarea unui instrument standard de lucru la nivelul sistemului judiciar aplicabil activității de expertiză tehnică judiciară.

Proiect finanțat prin Programul Operațional “Capacitate Administrativă” 2014-2020.

Află mai multe aici.