Servicii de consultanţă și expertiză pentru elaborarea Ghidului specializărilor expertizei tehnice judiciare

SMART Integration în parteneriat cu ARCHIDATA și CIVITTA STRATEGY & CONSULTING  oferă servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea Ghidului specializărilor expertizei tehnice judiciare pentru Ministerul Justiției.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă eficientizarea justiției ca serviciu public și îmbunătățirea calității actului de justiție prin elaborarea și implementarea unui instrument standard de lucru la nivelul sistemului judiciar aplicabil activității de expertiză tehnică judiciară.

Rezultate așteptate:

Autoritatea contractantă: Ministerul Justiției

Perioada de desfășurare: aprilie 2021 – aprilie 2022

Proiect finanțat prin Programul Operațional “Capacitate Administrativă” 2014-2020.