Evaluarea proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020, în Regiunea Sud-Est, continuă

SMART Integration împreună cu Think Development & Consultancy au semnat un nou contract subsecvent cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, contract care are scopul de a furniza expertiză specializată cu scopul evaluării, din punct de vedere tehnic și financiar, a proiectelor depuse în cadrul Axelor Prioritare ale Programului Operațional Regional 2014-2020.

Proiectele sunt evaluate din următoarele perspective:
⦿ Gradul în care proiectele răspund la atingerea priorităților de investiții și la realizarea obiectivelor specifice Programului Operațional Regional;
⦿ Calitatea, maturitate și sustenabilitatea acestora;
⦿ Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă;
⦿ Egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea;
⦿ Complementaritatea cu alte investiții, capacitatea financiară și operațională a solicitantului, concordanța cu documentele strategice relevante și concentrarea strategică a investițiilor.

Contractul subsecvent este semnat în cadrul Acord-cadru de servicii de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 12, Asistență Tehnică.

Mai multe informații despre acest proiect sunt disponibile aici.