Seminar dedicat prezentării rolului și activității Biroului Implementare Master Plan organizat la Sinaia la finalul lunii octombrie

SMART Integration împreună cu Universitatea Politehnică din București au organizat, pentru Ministerul Transporturilor (MT), seminarul intitulat Master Planul General de Transport al României, în perioada 31 octombrie – 01 noiembrie a.c. .
Evenimentul s-a bucurat de participarea domnilor Ionel Minea – Secretar de Stat al MT, Robert Dobre – Director Direcția Proiecte Strategice a MT, a domnului Vlad Oprea – Primar al orașului Sinaia dar și a altor reprezentanți ai instituțiilor publice, responsabile cu buna implementare a Master Planului General de Transport al României.

Principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirii:
⦿ Prezentarea Biroului Implementare Master Plan, a rolului și responsabilităților acestuia, structura personalului, modul de comunicare cu autorități și procedurile referitoare la fluxurile informaționale;
⦿ Prezentarea generală a Modelului Național de Transport, a funcționalității acestora, a modului în care a fost dezvoltat, utilizărilor modelului și tipurilor de intervenții care pot fi testate cu ajutorul acestuia;
⦿ Utilizarea și disponibilitatea sub-modelelor Modelului Național de Transport, incluzând modelul de transport rutier și modelul de transport feroviar;
⦿ Procedurile de utilizarea ale Modelului Național de Transport, inclusiv procedurile de acces și interogare;
⦿ Informații actualizate privind implementarea Master Planului General de Transport și cu privire la dezvoltarea indicatorilor socio-economici după publicarea Planului;
⦿ Prezentarea unei abordări revizuite pentru definirea noii infrastructuri rutiere, feroviare, navale și aeriene, conform Ghidului privind Standardele Tehnice pentru Infrastructura de Transport;
⦿ Prezentarea generală a Ghidurilor revizuite privind evaluarea proiectelor, incluzând Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu, Ghidul pentru Analiza Multi-Criterială și Ghidul pentru Analiza Cost-Eficacitate.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului Creșterea capacității Ministerului Transporturilor de a realiza planificarea strategiei și a administra Master Planul General de transport al României.

Mai multe informații despre acest proiect sunt disponibile aici.