• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Programul Operațional Capital Uman (POCU): 1.000 de proiete din domeniul educației, resurselor umane și sănătatii în curs de implementare

Progresele înregistrate de echipa care gestionează Programul Operațional Capital Uman (POCU) au fost prezentate în cadrul Comitetului de Monitorizare reunit, la finalul săptămânii trecute la București, în prezența reprezentanților European Commission, Ministerul Finanţelor Publice și ai altor instituții implicate în implementarea acestui Program.

În cadrul întâlnirii a fost prezentat stadiul actualizat al implementării Programului:
⦿ 1.000 contracte semnate, însumând o valoare de 3,1 mld euro (64% din alocare);
⦿ 810 mil. euro valoarea plăților făcute către beneficiarii de fonduri europene prin POCU;
⦿ 3,9 mld. euro valoarea apelurilor de proiecte lansate (76% din alocare);
⦿ 1,4 mld. euro valoarea apelurilor aflate în pregătire.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Capital Uman a dezbătut modalități prin care se poate eficientiza și mai mult procesul de implementare dar și procesarea plăților către beneficiari.

Ministerului Fondurilor Europene a anunțat anunțat lansarea unui nou site instituțional programat pentru începutul lunii viitoare, care va reflecta întreaga activitate cu relevanță în comunicarea publică dar și cu beneficiarii de fonduri europene, astfel încât ministerul să poată asigura premisele unui mai bun dialog cu piața dar si o transparența sporita la nivelul fiecărui Program gestionat.

Programul Operațional Capital Uman este cel mai mare program românesc finanțat din Fondul Social European. Cu o alocare de 4.3 mld euro, POCU finanțează proiecte în domenii precum resurse umane, sănătate și educație.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene