Organizare de conferințe și sesiuni de instruire pentru Ministerul Mediului

Pentru acest proiect SMART Integration în calitate de lider și AVENSA Consulting în calitate de partener au derulat activități de organizare conferințe și sesiuni de instruire în cele 8 regiuni ale României pentru Ministerul Mediului.
Rezultate – evenimente organizate
→ 14 sesiuni de instruire dintre care 13 sesiuni regionale;
→ 2 reuniuni de lucru;
→ 2 conferințe de deschidere respectiv închiere a proiectului.
Grup țintă
Personal al: Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului, Administrației Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”, Autorităților de Management, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor și Organismelor Intermediare aferente.

Obiectiv general
Acest proiect a contribuit la dezvoltarea competențelor grupului țintă în evaluarea aplicațiilor proiectelor finanțate din fonduri europene.

Context proiect
Pentru accesarea și implementarea proiectelor din cadrul programelor operaţionale cu finanţare din fonduri europene pentru în perioada de programare 2014-2020 România trebuie să se alinieze din punct de vedere legislativ cu politicile Uniunii Europene. În domeniul protecției mediului acest aspect se aplică pentru evaluarea impactului asupra mediului (EIA) şi evaluarea strategică de mediu (SEA).
În acest sens, rezultatele proiectului sprijină procesul de derulare a procedurilor EIA şi SEA precum şi precum și procesul de emitere a actelor de reglementare aferente proiectelor finanțate cu fonduri europene.

Autoritate contractantă
Ministerul Mediului

Valoare proiect
759.859 Lei fără TVA

Perioadă de desfășurare
Martie – Septembrie 2017

Proiectul „Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020 – etapa a 2-a” este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Presă
*Conferința de lansare a Proiectului ‘Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020’, etapa a 2-a
*Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a demarat un proiect în valoare de 2 milioane de lei
*Conferința de închidere a proiectului „Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția mediului”
*Comunicat de presă – Conferința de închidere a Proiectului „Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020”, etapa a 2-a.

Galerie foto