Studiului preliminar comun asupra moștenirii romane în zona de graniță România-Bulgaria

Smart Integration în parteneriat cu Publi Media Business și AAM Managament Information Consulting a realizat studiul preliminar comun asupra moștenirii Romane din regiunea aflată la frontiera României cu Bulgaria.

Elaborarea acestui document pentru valorificarea turistică a siturilor și obiectelor cu rădăcini romane presupune o expertiză amănunțită și o serie de activități, dintre care amintim:

⦿ Identificarea tuturor siturilor romane aflate în regiunea de interes;
⦿ Contactarea instituțiilor care guvernează și administrează siturile istorice identificate;
⦿ Verificarea legislației naționale și europene în ceea ce privește moștenirea culturală, turismul, statutul și managementul siturilor istorice pe partea românească a graniței;
⦿ Efectuarea de vizite la muzeele care dețin colecții valoroase de obiecte provenind din perioada romană, respectiv: Mehedinți, Dolj, Teleorman, Olt, Giurgiu, Călărași și Constanța;
⦿ Realizarea unei analize privind conectivitatea la infrastructură a fiecărui sit considerat și corelarea cu artefactele incluse în colecțiile identificate;
⦿ Elaborarea unei metodologii pentru prezentarea și analiza tuturor siturilor vizitate;
⦿ Realizarea unei cercetări privind potențialul turistic și cultural al siturilor identificate;
⦿ Integrarea rezultatelor obținute cu rezultatele studiului preliminar al partenerilor asupra siturilor;
⦿ Participarea la pregătirea și organizarea a 6 mese rotunde (3 în Bulgaria, 3 în România) în cadrul căruia se vor discuta numeroase opțiuni, precum și alegerea rutei optime pentru ”drumul roman”.

Context proiect
Teritoriul aflat la granița dintre România și Bulgaria cuprinde o valoroasă moștenire romană formată din situri arheologice și bogate colecții muzeistice. Deși de-a lungul timpului au fost realizate investiții în infrastructură cu scopul dezvoltării unor facilități turistice, acestea nu au vizat dezvoltarea unui produs specific moștenirii romane.

Beneficii
Proiectul de față își propune să valorifice potențialul regiunii pentru un turism cultural în zona de acoperire a Programului Interreg V A România – Bulgaria 2014-2020 și dezvoltarea/promovarea unui traseu turistic integrat în cetățile romane din regiune.
Activitățile proiectului vor contribui și la dezvoltarea organică a economiei comunităților locale aflate la granița dintre România și Bulgaria prin înlorarea energiei actorilor relevanți din cele două țari implicate în acest demers în valorificarea potențialului turistic și cultural al regiunii.

Autoritate contractantă
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța

Entități responsabile de implementarea a proiectului
Association of Danube River Municipalities ”Danube” – în calitate de Lider
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – în calitate de Partener
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V A România – Bulgaria 2014-2020.

Valoare generală proiect
909.408,15 Euro

Perioada de desfășurare
3 luni

Acest proiect se desfășoară sub umbrela proiectului ”Development and promotion of an integrated cultural heritage tourism product: Route”Roman frontier within the cross-border region Romania-Bulgaria” – Acronim LIMESC, cod PRO ETC 15.2.1.067 în cadrul Programului INTERREG V A România – Bulgaria 2014-2020, conform contractului de finanțare nr.9365 din 26.01.2016 .