Acord-cadru „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativă”

SMART Integration SRL în parteneriat cu THINK Development & Consultancy implementează contracte subsecvente ale proiectul „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru AM POCA”.

În cadrul acestui proiect sprijinim Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă în procesul de verificare și evaluare a cererilor de finanțare astfel încât proiectele finanțate să contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului operational:
→ Verificarea conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare;
→ Evaluarea tehnică și financiată a cerereilor de finanțare.

Context proiect
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 a fost elaborate pornind de la necesitatea stabilirii direcțiilor de acțiune pentru sectoarele administrației publice și ale justiției din cele 8 regiuni ale României.
Strategia programului operational abordează prioritățile Strategiei Europa 2020 pentru o dezvoltare inteligentă, durabilă și favorabilă economiei. Obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020 necesită eforturi coordonate și de cooperare la nivel central și local, printr-o abordare integrate a capacității administrative.

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabile să faciliteze dezvoltarea socio-economică prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate.

Autoritate contractantă
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Contracte subsecvente finalizate: CS 1, CS 4, CS 5.

Perioada de desfășurare
48 luni

Programul Operațional Capacitate Administrativă a fost elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în colaborare cu Ministrul Justiției. Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-202 este de 553,19 milioane de Euro.