Realizarea studiilor sociologie prin care se vor evalua nevoile de informare și eficiența acțiunilor de informare și comunicare realizate în conformitate cu Planul de comunicare pentru POR 2014-2020

În cadrul proiectului SMART Integration în parteneriat cu AB Research Group evaluează acțiunile de informare și publicitate implementate conform Planului de comunicare pentru POR 2014-2020, prin instrumente specifice grupurilor țintă și metodelor de comunicare utilizate, respectiv sondaje de opinie, interviuri, focus grupuri și analiză de rețea.

Context proiect
Conform planului de comunicare pentru Prograul Operațional Reional pentru perioada 2014-2020 s-au stabilit următoarele ținte:
⦿ Conștientizarea oportunităților de finanțare, prin intermediul instrumentelor de publicitate și informare;
⦿ Aducerea la cunoștința publicului larg a contribuției Uniunii Europene la dezvoltarea echilibrată a regiunilor României, inclusiv contribuția la implemenarea politicii de dezvoltare regională.

Obiective
⦿ Evaluarea nevoilor și a stadiului de informare privind noul program pentru toate categoriile de public țintă (potențiali beneficiari, jurnaliști, etc.) și stabilirea mesajelor către grupurile țintă;
⦿ Evaluarea campaniilor de informare derulate în perioada 2017-2019 și a instrumentelor de comunicare utilizate: evenimente, comunicare on-line, tipărituri ș.a.m.d.;
⦿ Evaluarea eficienței comunicării interne (AM POR MDRAP, AM POR – ADR-uri) care se va realiza utilizînd predominant o metodologie calitativă, bazată pe interviuri, focus grupuri și prin metoda analizei de rețea;
⦿Evaluarea eficienței fiecărui canal de comunicare și a acțiunilor de informare și publicitate realizate și stabilirea măsurilor pentru perioada următoare, până în 2023.

Autoritatea contractantă
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Perioada de desfășurare
24.04.2017-31.12.2019

Buget: 197.850,00 lei

Proiectul ”Servicii pentru realizarea studiilor sociologie prin care se vor evalua nevoile de informare și eficiența acțiunilor de informare și comunicare realizate în conformitate cu Planul de comunicare pentru POR 2014-2020” a fost finanțat prin Axa prioritară 12 Asistenţă Tehnică a Programului Operaţional Regional 2014-2020.